Kåre Harder Olesen

2 viceborgmester og gruppeformand for Venstre i Ballerup Kommune

Lavere skat – Mere frihed

Jeg vil skabe en kommune, hvor den enkelte borger har friheden – også den økonomiske – til at forme sin egen tilværelse uden unødvendig indblanding fra kommunen.
Jeg vil samtidig sikre, at vi tager os godt af de allersvageste - dem, der har størst behov for hjælp.
Det vil jeg gøre ved at sikre, at vi altid har en sund økonomi, at vi har fokus på kernevelfærden, og at vi hele tiden har for øje at bruge borgernes penge bedst muligt og på den mest effektive måde.